„Dostosowanie oferty Hotelu Otomin do warunków świadczenia usług turystycznych i gastronomicznych w obliczu trwającej epidemii Covid-19”.

Numer umowy RPPM.02.02.01-22-184/20-00

Tytuł projektu:

Dostosowanie oferty Hotelu Otomin do warunków świadczenia usług turystycznych i gastronomicznych w obliczu trwającej epidemii Covid-19.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu Hotelu Otomin jest rozwój działalności Wnioskodawcy oraz dostosowanie oferty usług do stanu epidemii Covid-19 w wyniku modernizacji 10 obiektów hotelowych (bungalowy) i dostosowaniu wyposażenia restauracji hotelowej od wymogów sanitarnych przy jednoczesnym stworzeniu bezpiecznych warunków wypoczynku. Dostosowanie do zmienionych warunków prowadzenia działalności umożliwi podwyższenie konkurencyjności firmy, zachęci klientów do korzystania z usług i pozwoli utrzymać 12 istniejących miejsc pracy. Minimalizacja ryzyka niepowodzenia realizacji projektu następować będzie poprzez doszkalanie personelu, przestrzeganie aktualnych zaleceń GIS, władz centralnych ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

 

Wartość projektu:

Koszty kwalifikowane projektu (z VAT) – 204 011,90 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85,00 % kosztów
kwalifikowanych operacji – 173 410,12 zł